Peran HMI Ditengah Kemelut Kebangsaan

Irfan Efendi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sejak kelahirannya telah berkhidmat sebagai organisasi perjuangan, komitmen perjuangan atas ide–ide keislaman dan kebangsaan. Itulah yang menjadikan HMI sebagai organisasi yang memplopori lahirnya para...
Close