Peran HMI Ditengah Kemelut Kebangsaan

Irfan Efendi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sejak kelahirannya telah berkhidmat sebagai organisasi perjuangan, komitmen perjuangan atas ide–ide keislaman dan kebangsaan. Itulah yang menjadikan HMI sebagai organisasi yang memplopori lahirnya para...

Ini Negeri Apa.. ?

Oleh : Muh Arjun Wiraya Kader HMI Cabang Gowa Raya Komisariat Kesehatan UIN Alauddin Makassar Berbicara mengenai indonesia sama dengan kita berbicara mengenai sembraut dan kompleksnya suatu masalah. Eksplisit saya...
Close